Картите на Проп

 

„Морфология на приказката“

Предприемайки „междусюжетно сравнение“ на вълшебните приказки през 20-те години на ХХ век, руският формалист си поставя за цел да конструира една „морфология на приказката“, т. е. описание на нейните съставни части, на отношението на частите помежду им и към цялото. Проп достига до извода, че съществуват постоянни и променливи елементи на приказката – вариращи са действащите лица и техните атрибути, а устойчиви се оказват действията на персонажите, т. е. функциите. Под функция изследователят разбира „постъпката на действащото лице, определяна от гледна точка на неговата значимост за хода на действието“ [Проп 2001:31]. Наблюденията, които авторът прави, го отвеждат до формулирането на няколко съществени заключения:

 

 1. „За постоянни, устойчиви елементи на приказката служат функциите на действащите лица независимо от това от кого и как се изпълняват. Те образуват основните съставни части на приказката.
 1. Числото на функциите, известни на вълшебната приказка, е ограничено.

III. Последователността на функциите е винаги еднаква.

 1. Всички вълшебни приказки са еднотипни по своя строеж“ [Проп 2001:31-33].

Броят на функциите според Проп е точно фиксиран – 31. Като началото на приказката съдържа и една „изходна ситуация“, в която се представя бъдещият герой и неговото семейство, назовава се по име, указва се социалното му положение, след което се въвеждат основните функции:

 

 1. Един от членовете напуска дома (Напускане)’,
 2. На героя се забранява (Забрана);
 3. Забраната е нарушена (Нарушение);
 4. Антагонистът се опитва да разузнава (Разузнаване);,
 5. Антагонистът получава сведения за своята жертва (Издаване);
 6. Антагонистът се опитва да измами своята жертва, за да има власт над нея или нейното имущество (Подвеждане, Измама);
 7. Жертвата се поддава на измамата и с това неволно помага на врага си (Съдействие);
 8. Антагонистът причинява на един от членовете на семейството вреда или ущърб (Вредителство)
 9. За бедата или за липсата се съобщава, към героя се обръщат с молба или заповед, заточават го или го пускат (Посредничество, Съединителен момент);
 10. Търсачът се съгласява или се решава да противодейства (Начало на противодействието);
 11. Героят напуска дома (Пращане);
 12. Героят се подлага на изпитания, разпитван е, бива нападан и т.н., с което се подготвя получаването на вълшебно средство или помощник (Първата функция на дарителя);
 13. Героят реагира на действията на бъдещия дарител (Реакция на героя);
 14. Героят има на разположение вълшебно средство (Снабдяване, получаване на вълшебно средство);
 15. Героят се прехвърля, пренася или завежда до мястото, където се намира предметът на търсенето (Пространствено преместване между двете царства, пътеводителство);
 16. Героят и неговият антагонист пристъпват към непосредствена борба (Борба);
 17. Героят е белязан (Дамгосване, белязване);
 18. Антагонистът бива победен (Победа);
 19. Първоначалната беда или липса се преодоляват (Ликвидиране на бедата или липсата);
 20. Героят се завръща (Завръщане);
 21. Героят бива преследван (Преследване, гонитба);
 22. Героят се спасява от преследване (Спасяване);
 23. Героят пристига у дома и никой не го познава (Тайно пристигане);
 24. Фалшивият герой предявява необосновани претенции (Необосновани искания);
 25. На героя се дава трудна задача (Трудна задача);
 26. Задачата се решава (Решение);
 27. Героят бива разпознат (Разпознаване);
 28. Лъжливият герой, антагонистът или вредителят биват изобличени (Изобличаване);
 29. На героя се придава нов облик (Трансфигурация);
 30. Врагът бива наказан (Наказание);
 31. Героят се жени и става цар (Сватба)._

 

Източник:  http://journal.e-center.uni-sofia.bg/f/downloads/2011/Broi%203/Natalia_Hristova_ED.pdf

 

На този интернет адрес можете да видите примерни схеми за картите на Проп – festival.1september.ru/articles/…/shemi_propa.doc…

 

 

 

Advertisements

Това е третата петорка игри за развитие на творческото въображение

Игри за развитие на творческото въображение    1 – 5

Игри за развитие на творческото въображение    6 – 10

Игра 11. „Преди да срещне вълка, Червената шапчица среща ловеца?”

Задачи:

1. Напишете нова приказка като на мястото на срещата на Червената шапчица с вълка поставите картата „Добрият се спасява” и я срещнете вместо с вълка, с ловеца.

2. Подредете картите по новия начин.

Игра 12. „Представете си стаята на малката Ида от приказката на Андерсен „Цветята на малката Ида” като библиотека”

Задачи:

1. Променете мебелите и подредбата в стаята на Ида и напишете как е протекъл балът на книгите, вместо балът на цветята.

 Игра 13. „Ново приключение на Джоди и Тео.”

Задачи:

1. Припомнете си едно приключение на познатите ви герои от книгата „Джоди се завръща” и създайте ново.

2. Създайте нова карта на приказката с картите за вълшебства.

Игра 14. „Какво има в шапката на Магьосник Приказка?”

1. Измислете си и запишете една или повече „изходни ситуации”, различна от познатата ни, „Имало едно време”, „През девет планини в десета, през девет царства в десето живеели…”

Игра 15. „Ако приказката е къща, то на първия, втория етаж, в мазето, на тавана, живеят героите.”

1. Подредете героите си в стаите и етажите на къщата.

2. Направете им кратко описание, както и описание на действията им.

3. С помощта на картите свържете героите и техните действия в логическа последователност.

Следващите пет игри за развитие на творческото въображение

Ето и първите Пет игри за развитие на творческото въображение

Игра 6. „С кои карти за вълшебства можем да представим приказките…”

Задачи:

1. Изберете няколко добре познати ви приказки и за всяка по отделно подредете картите:

Например „Вълкът и седемте козлета”

Лошият / Добрият

N1. Забранено – Майката Коза забранява на козлетата да отварят вратата на друг, освен на нея.

N3.Злият разузнава – Вълкът дебне наоколо.

N4.Тайната на героят е разкрита –  Вълкът чува заръките и песента на майката.

N5. Лъжа – Вълкът прави няколко опита да излъже козлетата и на третия път успява.

N2. Забраната е нарушена – Козлетата се подлъгват и отварят вратата.

N9. Битка – Той влиза вътре, но въпреки усилията им да се спасят, той изяжда шест от тях.

N13. Добрият се спасява – Най-малкото козле успява да се скрие.

N18. Наказание – Вълкът е хванат и наказан.

N19. Героят е разпознат – Всички разбират колко умно и разумно е най-малкото козле.

Игра 7. „Колко игри могат да се измислят с Картите за вълшебства?”

 Вариант А

Тази игра се играе поне от двама. Първият играч избира приказка, назовава я и подрежда картите в разбъркан ред.

Задачата на втория играч е да ги подреди в правилен ред.

 Вариант  Б

В този вариант трябва да бъде открита, в разположението на картите, отсъствието на важна за приказката карта.

Вариант В

В този вариант е добавена излишна карта.

Вторият играч трябва да открие и извади излишната, карта.

Игра 8. „Златокоска остава да живее с трите мечки.”

1. Предложението ми в тази игра е да съчините нов край на позната приказка, чрез въвеждане на нов герой. Тя много прилича на игра N10, която ще срещнете по-нататък, но е значително по-лесна.

2. Променете картата на приказката „Трите мечки”, като премахнете картата „Добрият се спасява”. На нейно място поставете друга карта и като опишете какво се случва ще създадете нов край на старата приказка.

3. Децата самостоятелно рисуват или разказват своите предложения.

 

Игра 9. „Пепеляшка сънува” или „Рецепта за сън”

Ако мислите, че е трудно да създадете рецепта за сън – грешите. Опитайте и се уверете сами.

Необходими продукти:

добър герой – Пепеляшка;

лош герой – нейната мащеха;

герой-помощник – нейната кръстница;

вълшебно средство – вълшебна пръчица.

Необходими съдове:

начално място на действието – в кухнята на дома й;

лошо място – в кочината при прасетата.

добро място – в двореца;

Начин на приготовление:

Изберете и подредете подходящите карти.

Смесете „продуктите” в подходящите „съдове”

Изградете картата на приказката, тоест подредете картите в логичен ред – начало или завръзка, развитие на действието, кулминация (най-вълнуващият и важен момент за историята) и развръзка или край.

Игра 10. „Какво би станало, ако Снежанка беше сестра на Пепеляшка?”

1. Приемете, че едната от доведените сестри на Пепеляшка е Снежанка от приказката „Снежанка и седемте козлета”. Снежанка ще бъде същото добродушно и мило момиче, каквото е в нейната приказка. Изберете в кой момент Снежанка ще престане да слуша майка си и ще започне да помага на Пепеляшка. Как ще й помогне? Ще разкрие ли на принца къде се крие момичето с кристалните пантофки, е което той танцува на бала. Ще се яви ли в ролята на нейната кръстница, като и преотстъпи най-красивата си рокля?

2. Изберете един от тези въпроси или си измислете свои и създайте нова приказка за Пепеляшка.

Разработил игрите: Тереза Тончева

Използвана литература:
Проп, Вл., Морфология на приказка, 2001.
Родари Дж,, Граматика на фантазията ,Увод в изкуството да измисляме истории., София, 1986
Сидорчук Т. «Программа формирования творческих способностей детей». Обнинск. 1998г.
Фесюкова Л. «Воспитание сказкой». Харьков. 1996.
Белобрыкина О. «Речь и общение». Ярославль: Академия развития, 1998г.

Пет игри за развитие на творческото въображение

Здравейте приятели,

Обръщам се така към всички деца и възрастни с деца, които решават да изживеят удоволствие от съчиняването на приказки.

В този постинг ще ви представя пет игри и начинът, по-който можете да се подготвите за бъдещото творческо писане.

Игра 1. „Къде е вълшебството в картите за вълшебства”

1. Запознайте се с комплекта „Карти за вълшебства”.

2. Вземете една карта, например карта N2 «Забраната е нарушена”

screenshot.189

Сега запишете първите думи, които ви хрумват, като гледате картата. Например ключалка, счупен ключ, врата и т.н.

3. Вземете друга карта и опишете с няколко изречения, какво ви казва тя, с кой герой или действие от позната ви приказка го свързвате.

Игра 2.  „Вашите герои – реални, приказни, фантастични”

1. Вземете от познатите ви приказки два персонажа (герои) и си ги представете като един. Например животно с глава на слон и тяло на кон.

Дайте му име. Какво ще кажете за „слокон” или „хуботокон”?

Нарисувайте го.

2. Потърсете информация и се запознайте се с характерни за различните народи приказни персонажи като елфи, тролове, великани, джуджета, самодиви, вещици…

Игра 3.  „Чайник с рог”

Това занимание е подобно на предишното, но сега вместо с животни, ще си поиграем със създаване на нови предмети.

1. Намислете си два предмета (колкото по-абсурдни, толкова по-добре)

Например от чиния и дамски обувки аз ще си направя „чиния на токчета”

2. Обясняват общото или различното между двата обекта.

Ще взема горния пример с чинията и обувките и ще опиша общото между тях:

–         и в двата предмета можем да съхраняваме нещо; и от двата можем да пием вода; и с двата предмета можем да пренасяме различни неща; можем да ги използваме като мерки, с които ще мерим еднакви количества и т.н.

–         с различията ще се справите и без моите примери.

Игра 4.  „Страхоловка”

1. Продължаваме с измислянето на нови, несъществуващи думи и словосъчетания.

При мен например, думата „страхоловка” се роди от съчетаването на значенията на думите страх и мрежа за пеперуди. От мрежата за пеперуди използвах нейното предназначение – да се ловят пеперуди.

2. Опишете значението на новоизмислената дума и се опитайте да я нарисувате. Тук уменията ви по рисуване нямат значение.

Игра 5. „Мравокот или Котколай?”

1. Създайте ново животно от съчетанието на две или три познати животни.

От мравка и котка се получи „мравокот”.

А от камила, пеперуда и куче аз получих „крилато двугърбо куче”.

2. А сега миксирайте животни и звуците, които издават до получаване на нов герой.

Какво ще кажете за моя „цвъркослон” – от цвърченето на мишка и слон?

В следващия постинг ще ви науча как сами да си направите карти за вълшебства, с помощта на които ще съчинявате приказки или ще си купите от  http://thewalltoday.com

Разработил игрите: Тереза Тончева

Използвана литература:

 1. Проп, Вл., Морфология на приказка, 2001.
 2. Родари Дж,, Граматика на фантазията ,Увод в изкуството да измисляме истории., София, 1986
 3. Сидорчук Т. «Программа формирования творческих способностей детей». Обнинск. 1998г.
 4. Фесюкова Л. «Воспитание сказкой». Харьков. 1996.
 5. Белобрыкина О. «Речь и общение». Ярославль: Академия развития, 1998г.

Работилница за приказки II

Работилница за приказки I

Как се съчинява приказка с 25 деца

Аз и децата седим на „кръг” около килима, до мен е стативът с голяма магнитна дъска и набор Карти за вълшебства, формат А5.

Учителката:

Деца, имам предложение за съчиняване на приказка, върху която, след като стане готова, аз ще напиша сценарий за пиеса, а нея ще представим на вашите родители в края на годината, на тържеството по случай изписването ви от детска градина.

Децата:

Да – а – а – а…

Учителката: Имам идея. Искате ли действието в приказката да се развива на небето?

Децата: Да – а – а – а…

Учителката: Дайте ми предложения за добрите герои.

Децата: Звездичките, слънцето, луната, облаците, вятърът.

Учителката: Добре. Записах ги. Ето картата „Добрият”. Кои са добрите герои?

Децата: Звездичките и луната.

Учителката: А лошите? (Поставям картата „Лошият”)

Децата: Облачетата.

Учителката: Ето картата „Забрана”. Знаете, че на добрия герой му се забранява нещо. Какво забраняват родителите на звездичките?

Децата: Ако те искат да слязат на земята, техните родители им забраняват да слизат на земята.

В работата с малки, а и не само малки деца, учителите предлагат началото, тъй като започването на художествен текст е доста трудно.

Учителката: Предлагам ви началото на нашата приказка.

На небето, както на земята, имало много Царства-Господарства. Най-малкото от тях се наричало Царство-Многознайство, защото всичките му поданици, заедно с Царя и Царицата ходили на училище. Възрастните посещавали Училище за родители, а децата – детска градина. В края на всяка година се провеждали тридневни състезания по ум и сръчност. 

Оставали три дни до началото на тазгодишното състезание и училищата и детските градини излезли във ваканция.

На децата им станало скучно и не знаели какво да правят. Трите звездички Звездемона,  Звезделина и Звездин седели на пейката пред къщата си и се чудели на какво да си играят. В един миг очите на Звезделина грейнали и тя извикала:

– Сетих се! Хайде да отидем на разходка на земята.

Нека при мен дойдат две момиченца и едно момченце. Деца, давайте предложения за имена. (предложенията бяха тринадесет и по метода на отхвърляне на неприемливото останаха Звездемона, Звезделина и Звездин)

Ти, Симона ще бъдеш Звездемона, Петя ще бъде Звезделина, а Дейвид – Звездин.

Представете си, че седите на пейката пред вашата къща и си говорите.

Дете: Сетих се. Искате ли да слезем на земята?

Дете: Да, искаме.

Дете: Не може, момичета. Нали мама не дава.

Учителката: Чудесно деца, първият ни диалог е готов. Да видим какво се получи до тук. На трите звездички Звездемона, Звезделина и Звездин им е забранено да слизат на земята. Те решават да нарушат забраната и да слязат.

Сега поставям картата „Лошият разузнава”. Кой ще бъде лошият?

Дете: Облачето. Едно облаче ще се промъкне зад тях и ще ги подслуша.

Учителката: Много добре. Мислите ли, че облачето може да им помогне да слязат на земята?

Децата: Да, то ще пусне дъжд и звездичките ще слязат по водните капки.

Учителката: На мен ми харесва. Вие деца приемате ли?

Децата: Да.

Учителката: А как ще се приберат обратно на небето?

Децата: По дъгата.

Учителката: Звучи логично. Кой иска да бъде облачето.

Дете: Аз.

Учителката: Добре, Алекс, ела. Деца хайде да му дадем име. Давайте предложения. (записах предложенията и отхвърляйки ги едно по едно стигнахме до името Хитрушко)

Хитрушко, твоята задача е да убедиш звездичките да слязат на земята, като им предложиш начин, по който ще се върнат.

Дете: Момичета, утре след обяд ще накарам брат си да пусне дъжд, докато слънцето още грее и така ще се роди дъгата. Вие ще се хванете за нея и ще се върнете обратно на небето.

Учителката: Записах. Звучи чудесно. Хитрушко спомена, че има брат. Колко облачета ще участват?

Децата: 3

Учителката: добре, да им измислим имена. Предлагайте.

Децата: Веселко, Умничко, Палавник, Смехурко, Сърдитко…

Направих списък, четях имената едно по едно, а децата отхвърляха, докато стигнахме до 3.

Учителката: Деца, ето и изборът ви за имена на облачетата: Хитрушко, Сърдитко и Смехурко.

Време е Хитрушко да каже на братята си какво ще направи.

автор: Тереза Тончева

Работилница за приказки I

Това е моята приказка

На тази страница ще откриете някои практически съвети и инструкции за това, как да провокирате детето си да развива своето творческо мислене, като съчинява приказки. Така по един забавен и достъпен начин то ще развива свето творческо и логическо мислене.

Възможностите на 5 – 10 годишните деца са изумителни. Въображението им има огромен заряд, който, за съжаление, при много от тях остава неразвит.

Диалогичната форма на изложението не е просто хрумване, а плод на едногодишната ми работа по съчиняване на вълшебни приказки с 5 – 10 годишни деца.

Повечето от въпросите, които „задава” Джоди са дошли по този начин от децата.

Джоди: Бабо, как се съчинява вълшебна приказка?

Баба Ези: Искаш да знаеш как съчиняват възрастните или как уча децата да го правят?

Джоди: Как учиш децата, естествено.

Баба Ези: Естествени начини за съчиняване на приказки от деца има много, но този, който най-много ми допада на мен и по който смятам да уча и теб, ползва помощта на Картите за вълшебства.

Джоди: Тези, които направихте с леля Веси ли?

Баба Ези: Да. Идеята за  тях взехме от руския фолклорист В. Проп.

Джоди: Но, бабо… Те са много.

Баба Ези: Така изглежда, но като начало ще започнем с 5. Всъщност картите, мен ако питаш никак не са много, само 22.

Джоди: Кога ще вземем първия урок, за да съобщя и на Тео, защото и той иска да става писател.

Баба Ези: Извикай го и започваме.

/ Както знаете, мили деца, Тео и Джоди са ученици и са грамотни, което улеснява малко моята задача, защото сами ще записват хрумванията си. Ако някои от вас не могат да пишат, няма страшно, защото това ще свършат възрастните, които в момента четат, с вас или заради вас, тези редове./

Тук е мястото да ви опиша моята подготовка за първия урок. От всичките 22 карти аз избрах тези 6:

screenshot.171

След това откъснах от един тефтер по няколко листа за двете деца и им дадох  по един химикал, за да  записват хрумванията си.

Баба Ези: Картите Д и Л нямат номера, но всичко тръгва от тях, те обозначават двете основни групи герои – добрите и лошите. Хайде деца, изберете си по един герой. Ти коя карта избра, Тео?

Тео: Добрият.

Джоди: Аз лошият.

Баба Ези: Сега си измислете по няколко неща за вашите герои или както още ще ги наричаме, персонажи:

 1. Как се казва?
 2. На колко години е?
 3. Как изглежда на външен вид, с какво е облечен?
 4. Какво обича да прави, какво не обича, ученик ли е, ако работи – какво?
 5. Колко членно е семейството му, братя сестри и т.н.?
 6. Къде живеят?

И ги запишете на едно от листчетата, които съм ви дала

Джоди: Бабо, не знам как да го направя – да ги разкажа ли тези неща или да напиша с една дума.

Баба Ези: Не ги разказвайте, напишете с по една думичка. Ще ви покажа:

screenshot.172

screenshot.174

Сега препишете съдържанието на лявата колонка, а дясната попълнете както искате.

Важно! Опитайте се да си го представите, „да видите как изглежда”, „да чуете гласа му”, „да чуете какво казва”

Джоди и Тео: Готови сме! Ще ги прегледаш ли?

Баба Ези: Аз не ви изпитвам и няма да преглеждам нищо. Ще отговарям на въпросите ви и ще ви помагам във всичко дотогава, докато имате нужда. Тук няма правилно и грешно. Тео, прочети ни това, което си написал за твоя герой.

Тео: Моят герой се казва Петьо и е на 8 години. Дребен е, слаб, с къса руса коса и сини очи. Винаги ходи спортно облечен, с маратонки.

Учи в 3 клас и не е много силен ученик.

Добродушен, умен, състрадателен, отзивчив.

Затворен е, говори малко и никога не се оплаква.

Обича различни видове спорт, слуша музика и рисува много добре.

Онова, което никак не обича е да се бие.

Има по-голяма сестра.

Живее със семейството си в малък град на брега на голямо езеро. Къщата им не е голяма, но има много красива градина.

Баба Ези: Джоди, твой ред е да ни запознаеш с героя си.

Джоди: Моят герой се казва Злобин и е на  9 години. Висок, слаб с къдрава черна коса и кафяви очи. Винаги ходи спретнат, с чисти дрехи и кожени обувки. Учи в 4 клас и е много силен ученик. Много е умен, има богат речник.

Заядлив е, лъже, подмазва се, не помага на някого, ако няма полза.

Обича шоколад, бокс, бойни спортове, да чете книги, особено такива за вампири и всякакви страхотии.

Не обича музиката, никога не кани гости.

Живее с родителите си в голяма, красива къща с басейн. Има по-малък брат.

Баба Ези: Сега си изберете по една карта от останалите 4.

Тео: Джоди, твой ред е да избираш първа.

Джоди: Избирам карта N9 „Битка”

Тео: Аз си избирам N2 „Забраната е нарушена”

Баба Ези: Добре, направете същото като преди.

Тео:  Готов съм да прочета какво написах за втората карта.

screenshot.175

Петьо знае от баба си, че езерото не е безопасно, защото старите хора вярват, че в него живее страховит звяр. На него му е забранено да влиза сам във водата.

Той нарушава забраната като влиза в езерото с надувната лодка един следобед, когато родителите му и баба му не са си вкъщи.

Баба Ези: Браво, Тео, ти не само си дал информация за картата, но и си написал няколко чудесни изречения. Те са напълно готови да влязат в приказката. Джоди, готова ли си, моето момиче?

Джоди: Готова бях, но сега като чух какво е измислил Тео, ще си преработя идеята.

screenshot.176

Злобин постоянно се подигравал на Петьо, че е страхливец и нито веднъж не го е видял в езерото сам с лодката си. Следобедът, в който Петьо нарушава забраната всичко е заради Злобин.  Той го вика от водата и го примамва да влезе в дълбокото, далече от къщи. Злобин е с моторна лодка и когато чудовището се появява успява да избяга, а Петьо остава сам с него насред езерото.

Баба Ези: Чудесно се справяте. Смятам че със следващите две карти ще опишете и без моето присъствие. Аз ще отида да видя какво иска от мен дядо ти, че както се е развикал ще събере съседите в двора. Вие продължете, ще се върна след минути.

screenshot.177

screenshot.180

Първи урок за Любо и Бети

Първото упражнение за работа с картите, което ви предлагам, е да вземете няколко карти и да изброите приказките, към които могат да се отнесат. Например „Вълшебно средство”  откриваме с изключителна лекота в „Пепеляшка”, „Снежанка и седемте джуджета”, „Тримата братя и златната ябълка” и други.

Във всички вълшебни приказки някой или нещо поставя на героя задача, от решението на която зависи неговото оцеляване, свобода или тази на друг герой, когото спасява. Вземете карта „Задачата е решена” и се опитайте да си спомните как е била решена в най-добре познатите ви приказки.

автор: Тереза Тончева

%d bloggers like this: