Игра „Наобратно“ за деца от предучилищна и начална училищна възраст – анонс

Игра «Наобратно»  

Играта «Наобратно» е известна на много възрастни и деца, но ако детето ви се научи да играе на нея и в четирите й варианта, то след това ще може лесно да формулира физически противоречия – основен инструмент т ТРИЗ.

И г р а т а  с е  п р о в е ж д а  на   ч е т и р и  е т а п а  –  о т   п о – п р о с т о т о    к ъ м  п о – с л о ж н о т о ,  а н а л о г и ч н о  н а  и г р ата   «Х у б а в о  –  л о ш о ».

  1. На първия етап трябва да научите детето да подбира думи антоними (противоположни по значение). Важно е само да се помни главното правило: НЕ ТРЯБВА да се използва частицата „НЕ“.  Пример: – Ден – нощ, тъмно – светло, сух – мокър… Не е правилно да се казва сладък – не сладък.
Реклами

Защитен: Това е третата петорка игри за развитие на творческото въображение

Съдържанието е заключено. За да го разгледате, въведете паролата си отдолу:

Защитен: Следващите пет игри за развитие на творческото въображение

Съдържанието е заключено. За да го разгледате, въведете паролата си отдолу:

Защитен: Пет игри за развитие на творческото въображение

Съдържанието е заключено. За да го разгледате, въведете паролата си отдолу:

Защитен: Игри за занимания по ТРИЗ с 3 – 7 годишни деца

Съдържанието е заключено. За да го разгледате, въведете паролата си отдолу:

Защитен: Работилница за приказки II

Съдържанието е заключено. За да го разгледате, въведете паролата си отдолу:

Адаптация към училище II

Много първокласници взимат със себе си в училище играчки. Родителите не бива да им забраняват това. Трябва само да им обяснят, че да си играят може само в междучасията. Взимайки със себе си любимата играчка, детето се чувства защитено. Чувството за защитеност е особено важно за тревожните, потиснати и срамежливи деца. Те трудно се включват в игра и късно се сближават със съучениците си. Но и това ще стане. Първо нека бъде с любимата си играчка.

Както вече говорихме, началният период на обучение е достатъчно труден за всички деца, постъпвщи в училище. В отговор на новите, повишени, изисквания към организма на първокласника в първите седмици и месеци на обучението, у децата може да се появят оплаквания от умора, главоболие, да възникнат раздразнителност, плачливост, нарушение на съня, да намалее апетитът им и да започнат да губят телесно тегло. Случават се и трудности от психологически характер, такива като, например, чувство на страх, отрицателно отношение към ученето, учителя, неправилни представи за своите способности и възможности.

Описаните по-горе изменения в организма на първокласника, свързани с началото на обучението в училище, някои учени наричат „адаптационна болест“, „училищен шок“, „училищен стрес“.

Работата е в това, че в процеса на изграждане на личността существуват особено важни възлови моменти. Те са практически неизбежни за всяко дете, съпътстват определени възрастови периоди, от което са получили названието възрастови кризи. Най-важните кризисни изменения притичат на възраст от две до четири, от седем до девет и от тринадесет до шестнадесет години. В тези периоди настъпват съществени изменения в организма: бързо увеличение на ръстта, изменения в работата на сърдечно-съдовата, нервна, дихателна и други системи. Това води до появата на необичайни вътрешни усещания: повишена умора, раздразнителност, промени в настроението. При това даже практически здрави деца започват да боледуват, да проявяват излишна ранимост. В тези периоди се появяват значителни изменения в характера (децата проявяват инат, непокорство), неадекватни изменения в самооценката („У дома съм добър. А в училище – лош“, или обратно). Настъпва нов, по-сложен период в живота на детето.

Това трябва да знаят преди всичко родителите и не само, за да забелязват измененията в поведението на детето, но и да определят, от какво са обусловени, какви действия да предприемат, за да избегнат конфликтите с тях. Нас, възрастните, ни плашат неразбирането и неопределеността на случващото се, но нашите опасения може и да се окажат напразни. Струва си да се замаислим над това, че от егоизма се формира самоуважението, от ината – така необходимата в живота, настойчивост, от капризите – гъвкавост на преживяванията, от потребността от похвала – желание да се харесат на хората и да заслужат добра оценка.

Постъпването в училище е сериозна крачка от безгрижното детство към възраст, запълнена с чувство на отговорност. Да се направи тази крачка помага периодът на адаптация към училищното обучение.

 

Previous Older Entries

%d блогъра харесват това: