Защитен: ТРИЗ и «тайната на двойното»

Съдържанието е заключено. За да го разгледате, въведете паролата си отдолу:

Реклами

Защитен: ТРИЗ за 5-6 годишни. Метод «малки човечета»

Съдържанието е заключено. За да го разгледате, въведете паролата си отдолу:

Защитен: ТРИЗ за 3 – 7 годишни деца

Съдържанието е заключено. За да го разгледате, въведете паролата си отдолу:

Тест за емоционалната интелигентност на родителите

 

1. Криете ли сериозните проблеми от детето си? – ДА/НЕ

Отговор НЕ – по-голямата част от психолозите смятат, че родителите не би трябвало да крият каквито и да било проблеми от децата си. Децата са много по-гъвкави, отколкото си мислим, и са много по-спокойни, когато им дадем реални обяснения на всичко, което се случва около тях.

2. Дискутирате ли открито грешките си с децата? – ДА/НЕ

Отговор ДА – за да бъдат реалисти в своите мисли и очаквания, децата трябва да разбират и да приемат както позитивното, така и негативното, а не само да им се показва позитивната страна на нещата. Именно заради това те трябва да са наясно и с нашите отрицателни страни, и с грешките, които и ние правим, а не само те.

3. Детето ви гледа ли повече от дванадесет часа седмично телевизия? – ДА/НЕ

Отговор НЕ – средностатистическото дете реално гледа по 24 часа на седмица телевизия, а това, според специалистите, е прекалено много. Тази пасивна дейност потиска правилното развитие на емоционалната интелигентност на детето. Особено програмите съдържащи насилие и агресия, които са проблемни за децата и особено за тези, които и без това имат проблем с контрола на гнева си.

4. Имате ли компютър вкъщи? – ДА/НЕ

Отговор ДА – преди време се смяташе, че компютърът и компютърните игри имат вредно влияние върху социалното развитие на децата, но се оказва, че и обратното не е добре. Тоест компютърът не вреди, а може да бъде много полезен, стига да бъде използван за правилните цели.

5. Определяте ли се като оптимисти? – ДА/НЕ

Отговор ДА – изследвания показват, че децата, които са възпитани като оптимисти са много по-щастливи, постигат много повече успехи в училище и са много по-здрави дори от физическа гледна точка. А това, дали детето ще развие оптимистична или песимистична нагласа, зависи от родителите и тяхното поведение пред него и в ежедневието.

6. Оставяте ли детето на спокойствие, ако не иска да говори за нещо, което го ядосва или го притеснява? – ДА/НЕ

Отговор НЕ – на много малко деца им харесва да говорят за онова, което ги тревожи, от гледна точна на емоционалната интелигентност, родителите трябва да ги стимулират да говорят за своите чувства. Говоренето за проблемите и употребата на подходящи думи, с които да изрази чувствата си, могат да бъдат много полезни за детето. Това ще му помогне да развие правилно мозъка си, като формира връзки между неговия емоционален и мисловен участък.

7. Вярвате ли, че всеки проблем има решение? – ДА/НЕ

Отговор ДА – трябва да покажем на детето, че винаги трябва да се търси решение на даден проблем, колкото и сериозен да изглежда той. Неговото отричане и прикриване не го решава, а го задълбочава още повече. Тази позитивна визия за света може да подобри доверието на детето в неговите собствени възможности и общуването и връзките му с околните.

http://www.deteto.info

Емоционална интелигентност

– Тео, пак ли ти пропадна гемията?

– Ааа, не. Тя не е изплувала. Пък и защо й е, като нямам приятели, кой ще се качи на нея?

– Нямаш, а? Значи аз не съществувам, само така си измислям.

– Не си го измисляш сама и аз те измислям, но само в събота и неделя, когато идваш при Баба Ези, колкото да ми покажеш, че човек може и да е щастлив и после – бегом към София.

– Ама, Тео, лошо ли е, че съм щастлива и в София? Аз имам много приятели, но ти си ми единственият приключенски приятел.

– Да де, но като тръгнем към Фантазландия пак ти водиш.

– Шш-ш-шт, рано е да споменаваме Фантазландия. Забрави ли заръката на Чернокосата фея? Следващия път ти ще водиш, обещавам.

Какво представлява? Защо е толкова важна?!

Нерядко сме си задавали въпроса, защо хора с много висок успех в училище, не се развиват по най-добрия начин в университета, нито имат впечатляващи успехи в живота и професията си. Преди години интелектът беше почти синоним на умствени способности. Днес в трудовете на Чарлз Хенди откриваме, че всеки от нас притежава най-малко десет вида интелигентност: вербална, математическа, физическа, музикална, визуално-пространствена, емоционална, вътрешно личностна, предприемаческа, интуитивна, абстрактна.

Ако искаме да постигаме целите си трябва да постоянно да развиваме умението си за общуване с хората: да разбираме чуждата реакция и да я предсказваме, да се договаряме, да сътрудничим, да бъдем приятни на околните и т.н. За съжаление това не е толкова просто и не се отдава на всеки.

Що е емоционална интелигентност… или защо е важно да разпознаваме чувствата си?

Емоциите ни са призиви за действие, те са мигновенни планове за справяне с обстановката, които еволюцията е закодирала у нас. Заглушаването им рядко остава без последствия, а емоционалните конфликти често са причина за появяване на различни болести. Освен това хора, които не успяват да разберат собствените си емоции, често вземат грешни решения независимо от високото си образование и начетеност. Валидно е и обратното – ако контролираме и познаваме емоциите си, се справяме по-добре в живота, въпреки че може и да ни липсват някои конкретни знания.

Способността да се предвидят и повлияят чувствата на околните е едно от най-важните умения за всяка съзнателна личност. Още в детската градина и в училище детето се нуждае от екстровертната си интелигентност, за да „убеди” другарчетата си, че е „достойно” за тяхната компания. След време са нужни конкретни умения и вътрешно усещане за изграждането на приятелства, за първата любов и т.н.

За света на възрастните усещането на правилната реплика или реакция в конкретна ситуация е определящо за начина на живот. Ако не разбираш и не умееш да контролираш собствените си емоции, е трудно да си част от живота – не можеш да действаш, а само реагираш на случващото се. Всъщност съществува проучване, което твърди, че емоционалната интелигентност се отразява много повече на намирането на работа и радостта от живота, отколкото традиционната интелигентност. Със сигурност всеки от нас познава високоинтелигентни хора, страдащи от неовладяна емоционалност.

Емоционалната интелигентност (ЕQ) не се свежда само до разчитане на емоциите. Тя изисква също интелектуален и рационален прочит на фактите и добро разбиране на околната среда, с цел идентифициране на всичко, което влияе на емоционалното. По своята същност емоционалната интелигентност е глобална интелигентност. Поради нея ние не се страхуваме от емоциите си и не ги потискаме, а напротив – използваме ги и ги приемаме като нормална част от живота си. Това обаче е възможно само ако добре познаваме себе си и ако можем правилно да разбираме чувствата си и да ги управляваме. Приема се, че разгадаването им е по-свойствено за нас, жените, но то е също толкова важно и за другия пол. Познаването и усещането на собствените ни емоции, както и тези на другите е свързано с уменията ни да изслушваме и да имаме добри взаимоотношения.За отличниците и неудачниците.

В следващия пост ще стне въпрос за това, как можем да изградим емоционалната интелигентност у нашите деца.

%d блогъра харесват това: