План – конспект на ТРИЗ обучаваща ситуация във II група на тема: „Трите прасенца”

Пълният план – конспект в PDF формат за принтиране можете да откриете в страницата „За учители“.

 

 

 

 

Advertisements

ТРИЗ за 3 – 7 годишни деца

Игра „Дръжте крадеца!“

Цел: развитие на аналитическото мислене, на умението да откриват отличителните признаци по пътя на сравнението.

Предшестващ етап: играта „Дядовата ръкавичка“. За разлика от нея в тази игра се дава зрителна опора само на единия предмет за сравнение, другият трябва да си представят мислено.

Реквизит: същият, като в играта „Дядовата ръкавичка“.

Въвеждане в играта: в тълпата се разнасят викове:

– Дръжте крадеца, той е висок!

– Дръжте крадеца, този с черната шапка!

Никой не е видял самия крадец, никой не може да го опише напълно. Но преследвачите го намират даже по отделни признаци… Така и ние ще се  опитаме да намерим „крадеца“, знаейки някои от неговите признаци.

Ход на играта: 1-и вариант: всяко дете държи пред себе си рисунка и играе нарисувания обект. Водещият назначава 3-4 деца за преследвачи и ги отделя от групата. Сред оставащите се определя с помощта на жребий или броилка – кой ще бъде „крадеца“, и децата назовават неговите признаци (например, чайник: с капак, с дръжка, празен). След това в стаята се връщат преследвачите. Водещият им съобщава признаците на крадеца и извиква: „Дръжте крадеца!“ Останалите деца могат да седят, да стоят или да бягат. преследвачите обикалят между тях, разглеждат рисунките им и се опитват да открият крадеца. Когато всеки преследвач задържи някого, водещият казва „стоп!“ и децата застават на място. Започват да разглеждат задържания. Водещият предлага такъв ред на разглеждане, така че истинският крадец, ако са го хванали, да остане последен. Първият преследвач показва своя задържан и казва: „Ето това е крадецът, защото той… (назовава известният му признак, например, „има дръжка“)“. Задържаният, ако той не е крадецът, казва, по какви други признаци се различава от крадеца: „Не, аз не съм крадецът, защото… (например, ако е „задържана“ чанта: „Крадецът съхранява чай, а аз – книги“). Ако  задържаният не може да назовае разлика, него го отвеждат като крадец. И така, докато не разгледат всички задържани. Истинският крадец, ако са го хванали, си признава доброволно. Връща „откраднатото“ и получава прошка. Преследвачите могат да бъдат награждавани.

2-и вариант: като първия, но на всеки преслвдвач се съобщава само един от установените признаци. Тогава става по-трудно да бъде намерен крадеца.

Забележка. Възможно е на сюжета на играта да се придадат по-благородни черти. Авторът предоставя инициативата на Читателя.

Источник: Центр ОТСМ-ТРИЗ технологий

Как да играем с тревожните деца

Теоретична част:

Тревожност и възпитание I

Тревожност и възпитание II

Особености в поведението на тревожните деца

В началните етапи на работа с тревожните деца трябва да се ръководите от следните правила:

1. Включването на детето във всяка нова игра трябва да става поетапно. Нека в началото то само за се запознае с правилата на играта, да погледа, как я играят други деца, и едва след това, когато само поиска, да стане участник в нея.

2. Необходимо е да се избягват съревнователни моменти и игри, в които се отчита скорост на изпълнение на задачата, например, такива като «Кой е по- бърз?».

3. За да не поставите тревожното дете в ситуация на опасност от срещата с нещо неизвестно, при въвеждането на нова игра, покажете му я с материали, които, вече са му познати(картинки, картички). Може да се използоват част от инструкциите или правилата от игри, в които детето е играло неоднократно.

4. Игрите със затворении очи се препоръчват само след продължителна работа с детето, когато то само реши, че може да изпълни тези условия.

Ако нивото на тревожнст е високо, то трябва да се започне работа с релаксационни и дихателни упражнения, например: «Въздушен балон», «Свирка» «Кораб и вятър», «Щанга», «Винт», «Водопад» и др.

Едва по-късно, когато децата започнат да се отпускат, може да се добавят следните упражнения: «Подарък под елхата», «Драка», «Ледена висулка», «Шалтай-Болтай», «Танцуващи ръце».

В колективни игри можете да включите тревожно дете, ако то се чувства достатъчно комфортно и общуването с другите деца не предизвиква у него особени трудности. На този етап от работата ще бъдат полезни игрите: «Дракон», «Сляп танц», «Топка и помпа», «Гъсеница», «Книжни топки».

Игрите «Зайци и слонове», «Вълшебна маса» и др., способстващи за повишаване на самооценката, може да се провеждат на всеки етап от работата. Ефект от тези игри ще има само в случай, че се провеждат многократно и постоянно (всеки път може да се внася нов елемент).

Работейки с тревожни деца, следва да помните, че състоянието на тревога, като правило, се съпровожда от силно стягане на различни групи мускули. Затова релаксационните и дихателни упражнения за тази категория деца са просто необходими. Инструкторът по лечебна гимнастика Л. В. Агеева е направила подборка на такива упражнения за деца от предучилищна възраст. Ние сме ги модифицирали в известна степен, внасяйки игрови моменти, без да променяме съдържанието.

Упражнения на релаксация и дишане

«Кавга»

Цел: да се отпуснат мускулите на долната част на лицето и дланите на ръцете.

«Спречквате сте се с друго дете и започва кавга. Вдишайте дълбоко, стиснете здраво челюсти. Свийте пръстите в юмрук, до болка, като впивате пръсти в дланите. Задръжте дишането за няколко секунди. Помислете си: а можеше ли да не се караме? Издишайте и се отпуснете. Ура! Неприятностите са зад гърба ни!»

Това упражнение е полезно както за тревожни, така и за агресивни деца.

«Въздушен балон»

Цел: снемане на напрежението, успокояване на децата.

Всички играещи стоят или седят в кръг. Водещият дава инструкция: «Представете си, че сега ние с вас ще надуваме балони. Вземете въздух, поднесете въображаемия балон към устните и, издувайки бузи, бавно, го надувайте. Следете с очи за това, как вашият балон става все по-голям и по-голям, как се увеличава. Представихте ли си? Аз също си представих вашите огромни балони. Надувайте внимателно, за да не спукате балона. А сега си ги покажете един на друг».

Упражнението може да се повтори 3 пъти.

«Кораб и вятър»

Цел: да се настрои групата на работна вълна, особено ако децата са уморени.

«Представете си, че нашата платноходка плува по вълните, но в един момент спира. Хайде да й помогнем и да повикаме на помощ вятъра. Поемете въздух, силно издуйте бузи… А сега издишайте въздуха шумно през устата, и нека вятъра подгони корабчето. Хайде да опитаме още веднъж. Искам да чуя как шуми вятъра!»

Упражнението може да се повтори 3 пъти.

«Подарък под елхата»

Цел: да се отпуснат мускулите на лицето, особено около очите.

«Представете си, че скоро ще дойде новогодишният празник. Вие цяла година сте мечтали за невероятен подарък. И така вие отивате до елхата, здраво стискайки очи и вдишвате дълбоко. Затаете дъх. Какво ли лежи под елхата? Сега издишайте и отворете очи. О, чудо! Дългоочакваната играчка е пред вас! Вие сте радостни? Усмихнете се».

След изпълнение на упражнението може да се обсъди (ако децата искат), кой за какво е мечтал.

 «Свирка»

Цель: да се отпуснат мускулите на лицето, особено около устата.

«Хайде да посвирим на свирка. Недълбоко вземете въздух, поднесете свирката към устните. Започнете да издишате бавно, и при издишането се опитайте да направите устните на тръбичка. След това започнете отначало. Свирете! Какъв забележителен оркестър!»

Всички представени упражнения може да се изполняват в клас, седейки или стоейки до чиновете.

Източник: Программа«Коррекция тревожности детей старшего дошкольного возраста»

Автор-составитель И.А.Рудакова, педагог-психолог ТОГОУ ЦПМСС «Возрождение» г.Тамбов

%d bloggers like this: