Как да играем с тревожните деца III

Продължение на „Как да играем с тревожните деца II“

Игра «Спокойствие, само спокойствие!»

В тази игра детето ще се тренира да запази спокойствие в най-различни ситуации, при уплаха, удивление, неочакваност, отвращение. Това са игрови навици, които то по-късно можеда използва в ежедневието си.

Помолете детето да си спомни някое просто, всеизвестно стихотворение. Сега то ще трябва да го прочете максимално спокойно, изпускайки по един ред, каквото и да се случва наоколо. А наоколо ще се случва това, че вие трябва да измислите нещо страшно и неприятно. Ето каква е вашата роля.

Докато детето чете първия ред, вие в това време се прокраднете отзад и пляснете с ръце. Но четецът е длъжен спокойно да продължи. Тогаа вие можете да изключите светлината или даже неочаквано да блъснете детето по рамото. Въобще вие ще «издевателствате над детето» до последния ред на стихотворението.

Забележка. Ако ви е трудно да излезете от ролята на любящ родител и да се превърнете във зловредник, то за да се спасите от тази роля – сложете си шапка на Баба Яга или мушнете в джоба си мишка играчка. Така ще се обозначат границите на вашата роля, тоест тези действия ще вършите «не вие», а избрания персонаж. Бащата може също да се възползва от образа на Карабас Барабас.

 

 Упражнение «Крал и кралица»

Участниците избират от своята група двама човека за ролята на краля и кралицата. Те сядат на импровизиран трон (желателно е да е повдигнат). Задачата на останалите участници е да дойдат и да приветстват по отделно краля и кралицата. Формата на приветствието може да бъде всякаква. «Монарсите» също приветстват участниците.

Анализ: това упражнение трябва да извика «защитите» на личността. Всеки от участниците, исхождайки от игровата ситуация е длъжен да преживее известно унижение – поклон пред краля; и всеки по-своему трябва да се «защити» от тази травмираща ситуация. Анализираме, кой и как е избегнал тази ситуация на подчинение.

 

Этюд «Корабче»

Водещият казва: «Представете си, че сме на кораб. При думите: «Тихо, спокойно време, грее слънце» вие трябва да изобразите хубаво време». При думата «Буря!» трябва да произведете шум, корабчето започва да се клати все по-силно (силно се клатят). Едно от децата, намиращо се на кораба трябва да изкрещи на бурята: «Аз не се боя от бури, аз съм най-силният матрос!»

Упражнението се повтаря няколко пъти.

 

Упражнение «Избавяне от тревогата»

Цел: снемане на тревогата, беспокойството, подготовка към очаквана стресова ситуация.

Необходимо време: 5-10 мин.

Процедура: Отпуснете се и си представете, че седите на чудесна зелена полянка в ясен слънчев ден… Небето е озарено от дъга и частица от това сияние ви принадлежи… по-ярко е от хиляди слънца… неговите лъчи меко и ласкаво огряват вашата глава, проникават в тялото ви, разливт се по него, то се изпълва с очистваща целителна светлина, в която се разтварят вашите огорчения и тревоги, всички отрицателни мисли и чувства, страхове и предположения. Всички нездрави частици напускат вашето тяло, превръщат се в тъмен дим, който бързо се разсейва от нежен вятър. Вие сте избавени от тревогите, вие сте очистени, светло и радостно ви е!

%d блогъра харесват това: