Игра „Наобратно“ за деца от предучилищна и начална училищна възраст – анонс

Игра «Наобратно»  

Играта «Наобратно» е известна на много възрастни и деца, но ако детето ви се научи да играе на нея и в четирите й варианта, то след това ще може лесно да формулира физически противоречия – основен инструмент т ТРИЗ.

И г р а т а  с е  п р о в е ж д а  на   ч е т и р и  е т а п а  –  о т   п о – п р о с т о т о    к ъ м  п о – с л о ж н о т о ,  а н а л о г и ч н о  н а  и г р ата   «Х у б а в о  –  л о ш о ».

  1. На първия етап трябва да научите детето да подбира думи антоними (противоположни по значение). Важно е само да се помни главното правило: НЕ ТРЯБВА да се използва частицата „НЕ“.  Пример: – Ден – нощ, тъмно – светло, сух – мокър… Не е правилно да се казва сладък – не сладък.

Защитен: Игра „Наобратно“ за деца от предучилищна и начална училищна възраст – пълният текст

Съдържанието е заключено. За да го разгледате, въведете паролата си отдолу:

Защитен: ТРИЗ и математика в детската градина

Съдържанието е заключено. За да го разгледате, въведете паролата си отдолу:

Защитен: Да научим децата да мислят творчески

Съдържанието е заключено. За да го разгледате, въведете паролата си отдолу:

Защитен: ТРИЗ и «тайната на двойното»

Съдържанието е заключено. За да го разгледате, въведете паролата си отдолу:

Защитен: Типови игри и подходи за решаване на изследователски задачи

Съдържанието е заключено. За да го разгледате, въведете паролата си отдолу:

Защитен: ТРИЗ за 5-6 годишни. Метод «малки човечета»

Съдържанието е заключено. За да го разгледате, въведете паролата си отдолу:

Защитен: ТРИЗ за 3 – 7 годишни деца

Съдържанието е заключено. За да го разгледате, въведете паролата си отдолу:

Защитен: Игри за занимания по ТРИЗ с 3 – 7 годишни деца

Съдържанието е заключено. За да го разгледате, въведете паролата си отдолу:

Защитен: ТРИЗ предназначена за деца от 3 до 7 години

Съдържанието е заключено. За да го разгледате, въведете паролата си отдолу:

%d блогъра харесват това: