Картите на Проп

 

„Морфология на приказката“

Предприемайки „междусюжетно сравнение“ на вълшебните приказки през 20-те години на ХХ век, руският формалист си поставя за цел да конструира една „морфология на приказката“, т. е. описание на нейните съставни части, на отношението на частите помежду им и към цялото. Проп достига до извода, че съществуват постоянни и променливи елементи на приказката – вариращи са действащите лица и техните атрибути, а устойчиви се оказват действията на персонажите, т. е. функциите. Под функция изследователят разбира „постъпката на действащото лице, определяна от гледна точка на неговата значимост за хода на действието“ [Проп 2001:31]. Наблюденията, които авторът прави, го отвеждат до формулирането на няколко съществени заключения:

 

 1. „За постоянни, устойчиви елементи на приказката служат функциите на действащите лица независимо от това от кого и как се изпълняват. Те образуват основните съставни части на приказката.
 1. Числото на функциите, известни на вълшебната приказка, е ограничено.

III. Последователността на функциите е винаги еднаква.

 1. Всички вълшебни приказки са еднотипни по своя строеж“ [Проп 2001:31-33].

Броят на функциите според Проп е точно фиксиран – 31. Като началото на приказката съдържа и една „изходна ситуация“, в която се представя бъдещият герой и неговото семейство, назовава се по име, указва се социалното му положение, след което се въвеждат основните функции:

 

 1. Един от членовете напуска дома (Напускане)’,
 2. На героя се забранява (Забрана);
 3. Забраната е нарушена (Нарушение);
 4. Антагонистът се опитва да разузнава (Разузнаване);,
 5. Антагонистът получава сведения за своята жертва (Издаване);
 6. Антагонистът се опитва да измами своята жертва, за да има власт над нея или нейното имущество (Подвеждане, Измама);
 7. Жертвата се поддава на измамата и с това неволно помага на врага си (Съдействие);
 8. Антагонистът причинява на един от членовете на семейството вреда или ущърб (Вредителство)
 9. За бедата или за липсата се съобщава, към героя се обръщат с молба или заповед, заточават го или го пускат (Посредничество, Съединителен момент);
 10. Търсачът се съгласява или се решава да противодейства (Начало на противодействието);
 11. Героят напуска дома (Пращане);
 12. Героят се подлага на изпитания, разпитван е, бива нападан и т.н., с което се подготвя получаването на вълшебно средство или помощник (Първата функция на дарителя);
 13. Героят реагира на действията на бъдещия дарител (Реакция на героя);
 14. Героят има на разположение вълшебно средство (Снабдяване, получаване на вълшебно средство);
 15. Героят се прехвърля, пренася или завежда до мястото, където се намира предметът на търсенето (Пространствено преместване между двете царства, пътеводителство);
 16. Героят и неговият антагонист пристъпват към непосредствена борба (Борба);
 17. Героят е белязан (Дамгосване, белязване);
 18. Антагонистът бива победен (Победа);
 19. Първоначалната беда или липса се преодоляват (Ликвидиране на бедата или липсата);
 20. Героят се завръща (Завръщане);
 21. Героят бива преследван (Преследване, гонитба);
 22. Героят се спасява от преследване (Спасяване);
 23. Героят пристига у дома и никой не го познава (Тайно пристигане);
 24. Фалшивият герой предявява необосновани претенции (Необосновани искания);
 25. На героя се дава трудна задача (Трудна задача);
 26. Задачата се решава (Решение);
 27. Героят бива разпознат (Разпознаване);
 28. Лъжливият герой, антагонистът или вредителят биват изобличени (Изобличаване);
 29. На героя се придава нов облик (Трансфигурация);
 30. Врагът бива наказан (Наказание);
 31. Героят се жени и става цар (Сватба)._

 

Източник:  http://journal.e-center.uni-sofia.bg/f/downloads/2011/Broi%203/Natalia_Hristova_ED.pdf

 

На този интернет адрес можете да видите примерни схеми за картите на Проп – festival.1september.ru/articles/…/shemi_propa.doc…

 

 

 

Advertisements

Работилница за приказки II

Работилница за приказки I

Как се съчинява приказка с 25 деца

Аз и децата седим на „кръг” около килима, до мен е стативът с голяма магнитна дъска и набор Карти за вълшебства, формат А5.

Учителката:

Деца, имам предложение за съчиняване на приказка, върху която, след като стане готова, аз ще напиша сценарий за пиеса, а нея ще представим на вашите родители в края на годината, на тържеството по случай изписването ви от детска градина.

Децата:

Да – а – а – а…

Учителката: Имам идея. Искате ли действието в приказката да се развива на небето?

Децата: Да – а – а – а…

Учителката: Дайте ми предложения за добрите герои.

Децата: Звездичките, слънцето, луната, облаците, вятърът.

Учителката: Добре. Записах ги. Ето картата „Добрият”. Кои са добрите герои?

Децата: Звездичките и луната.

Учителката: А лошите? (Поставям картата „Лошият”)

Децата: Облачетата.

Учителката: Ето картата „Забрана”. Знаете, че на добрия герой му се забранява нещо. Какво забраняват родителите на звездичките?

Децата: Ако те искат да слязат на земята, техните родители им забраняват да слизат на земята.

В работата с малки, а и не само малки деца, учителите предлагат началото, тъй като започването на художествен текст е доста трудно.

Учителката: Предлагам ви началото на нашата приказка.

На небето, както на земята, имало много Царства-Господарства. Най-малкото от тях се наричало Царство-Многознайство, защото всичките му поданици, заедно с Царя и Царицата ходили на училище. Възрастните посещавали Училище за родители, а децата – детска градина. В края на всяка година се провеждали тридневни състезания по ум и сръчност. 

Оставали три дни до началото на тазгодишното състезание и училищата и детските градини излезли във ваканция.

На децата им станало скучно и не знаели какво да правят. Трите звездички Звездемона,  Звезделина и Звездин седели на пейката пред къщата си и се чудели на какво да си играят. В един миг очите на Звезделина грейнали и тя извикала:

– Сетих се! Хайде да отидем на разходка на земята.

Нека при мен дойдат две момиченца и едно момченце. Деца, давайте предложения за имена. (предложенията бяха тринадесет и по метода на отхвърляне на неприемливото останаха Звездемона, Звезделина и Звездин)

Ти, Симона ще бъдеш Звездемона, Петя ще бъде Звезделина, а Дейвид – Звездин.

Представете си, че седите на пейката пред вашата къща и си говорите.

Дете: Сетих се. Искате ли да слезем на земята?

Дете: Да, искаме.

Дете: Не може, момичета. Нали мама не дава.

Учителката: Чудесно деца, първият ни диалог е готов. Да видим какво се получи до тук. На трите звездички Звездемона, Звезделина и Звездин им е забранено да слизат на земята. Те решават да нарушат забраната и да слязат.

Сега поставям картата „Лошият разузнава”. Кой ще бъде лошият?

Дете: Облачето. Едно облаче ще се промъкне зад тях и ще ги подслуша.

Учителката: Много добре. Мислите ли, че облачето може да им помогне да слязат на земята?

Децата: Да, то ще пусне дъжд и звездичките ще слязат по водните капки.

Учителката: На мен ми харесва. Вие деца приемате ли?

Децата: Да.

Учителката: А как ще се приберат обратно на небето?

Децата: По дъгата.

Учителката: Звучи логично. Кой иска да бъде облачето.

Дете: Аз.

Учителката: Добре, Алекс, ела. Деца хайде да му дадем име. Давайте предложения. (записах предложенията и отхвърляйки ги едно по едно стигнахме до името Хитрушко)

Хитрушко, твоята задача е да убедиш звездичките да слязат на земята, като им предложиш начин, по който ще се върнат.

Дете: Момичета, утре след обяд ще накарам брат си да пусне дъжд, докато слънцето още грее и така ще се роди дъгата. Вие ще се хванете за нея и ще се върнете обратно на небето.

Учителката: Записах. Звучи чудесно. Хитрушко спомена, че има брат. Колко облачета ще участват?

Децата: 3

Учителката: добре, да им измислим имена. Предлагайте.

Децата: Веселко, Умничко, Палавник, Смехурко, Сърдитко…

Направих списък, четях имената едно по едно, а децата отхвърляха, докато стигнахме до 3.

Учителката: Деца, ето и изборът ви за имена на облачетата: Хитрушко, Сърдитко и Смехурко.

Време е Хитрушко да каже на братята си какво ще направи.

автор: Тереза Тончева

Работилница за приказки I

Това е моята приказка

На тази страница ще откриете някои практически съвети и инструкции за това, как да провокирате детето си да развива своето творческо мислене, като съчинява приказки. Така по един забавен и достъпен начин то ще развива свето творческо и логическо мислене.

Възможностите на 5 – 10 годишните деца са изумителни. Въображението им има огромен заряд, който, за съжаление, при много от тях остава неразвит.

Диалогичната форма на изложението не е просто хрумване, а плод на едногодишната ми работа по съчиняване на вълшебни приказки с 5 – 10 годишни деца.

Повечето от въпросите, които „задава” Джоди са дошли по този начин от децата.

Джоди: Бабо, как се съчинява вълшебна приказка?

Баба Ези: Искаш да знаеш как съчиняват възрастните или как уча децата да го правят?

Джоди: Как учиш децата, естествено.

Баба Ези: Естествени начини за съчиняване на приказки от деца има много, но този, който най-много ми допада на мен и по който смятам да уча и теб, ползва помощта на Картите за вълшебства.

Джоди: Тези, които направихте с леля Веси ли?

Баба Ези: Да. Идеята за  тях взехме от руския фолклорист В. Проп.

Джоди: Но, бабо… Те са много.

Баба Ези: Така изглежда, но като начало ще започнем с 5. Всъщност картите, мен ако питаш никак не са много, само 22.

Джоди: Кога ще вземем първия урок, за да съобщя и на Тео, защото и той иска да става писател.

Баба Ези: Извикай го и започваме.

/ Както знаете, мили деца, Тео и Джоди са ученици и са грамотни, което улеснява малко моята задача, защото сами ще записват хрумванията си. Ако някои от вас не могат да пишат, няма страшно, защото това ще свършат възрастните, които в момента четат, с вас или заради вас, тези редове./

Тук е мястото да ви опиша моята подготовка за първия урок. От всичките 22 карти аз избрах тези 6:

screenshot.171

След това откъснах от един тефтер по няколко листа за двете деца и им дадох  по един химикал, за да  записват хрумванията си.

Баба Ези: Картите Д и Л нямат номера, но всичко тръгва от тях, те обозначават двете основни групи герои – добрите и лошите. Хайде деца, изберете си по един герой. Ти коя карта избра, Тео?

Тео: Добрият.

Джоди: Аз лошият.

Баба Ези: Сега си измислете по няколко неща за вашите герои или както още ще ги наричаме, персонажи:

 1. Как се казва?
 2. На колко години е?
 3. Как изглежда на външен вид, с какво е облечен?
 4. Какво обича да прави, какво не обича, ученик ли е, ако работи – какво?
 5. Колко членно е семейството му, братя сестри и т.н.?
 6. Къде живеят?

И ги запишете на едно от листчетата, които съм ви дала

Джоди: Бабо, не знам как да го направя – да ги разкажа ли тези неща или да напиша с една дума.

Баба Ези: Не ги разказвайте, напишете с по една думичка. Ще ви покажа:

screenshot.172

screenshot.174

Сега препишете съдържанието на лявата колонка, а дясната попълнете както искате.

Важно! Опитайте се да си го представите, „да видите как изглежда”, „да чуете гласа му”, „да чуете какво казва”

Джоди и Тео: Готови сме! Ще ги прегледаш ли?

Баба Ези: Аз не ви изпитвам и няма да преглеждам нищо. Ще отговарям на въпросите ви и ще ви помагам във всичко дотогава, докато имате нужда. Тук няма правилно и грешно. Тео, прочети ни това, което си написал за твоя герой.

Тео: Моят герой се казва Петьо и е на 8 години. Дребен е, слаб, с къса руса коса и сини очи. Винаги ходи спортно облечен, с маратонки.

Учи в 3 клас и не е много силен ученик.

Добродушен, умен, състрадателен, отзивчив.

Затворен е, говори малко и никога не се оплаква.

Обича различни видове спорт, слуша музика и рисува много добре.

Онова, което никак не обича е да се бие.

Има по-голяма сестра.

Живее със семейството си в малък град на брега на голямо езеро. Къщата им не е голяма, но има много красива градина.

Баба Ези: Джоди, твой ред е да ни запознаеш с героя си.

Джоди: Моят герой се казва Злобин и е на  9 години. Висок, слаб с къдрава черна коса и кафяви очи. Винаги ходи спретнат, с чисти дрехи и кожени обувки. Учи в 4 клас и е много силен ученик. Много е умен, има богат речник.

Заядлив е, лъже, подмазва се, не помага на някого, ако няма полза.

Обича шоколад, бокс, бойни спортове, да чете книги, особено такива за вампири и всякакви страхотии.

Не обича музиката, никога не кани гости.

Живее с родителите си в голяма, красива къща с басейн. Има по-малък брат.

Баба Ези: Сега си изберете по една карта от останалите 4.

Тео: Джоди, твой ред е да избираш първа.

Джоди: Избирам карта N9 „Битка”

Тео: Аз си избирам N2 „Забраната е нарушена”

Баба Ези: Добре, направете същото като преди.

Тео:  Готов съм да прочета какво написах за втората карта.

screenshot.175

Петьо знае от баба си, че езерото не е безопасно, защото старите хора вярват, че в него живее страховит звяр. На него му е забранено да влиза сам във водата.

Той нарушава забраната като влиза в езерото с надувната лодка един следобед, когато родителите му и баба му не са си вкъщи.

Баба Ези: Браво, Тео, ти не само си дал информация за картата, но и си написал няколко чудесни изречения. Те са напълно готови да влязат в приказката. Джоди, готова ли си, моето момиче?

Джоди: Готова бях, но сега като чух какво е измислил Тео, ще си преработя идеята.

screenshot.176

Злобин постоянно се подигравал на Петьо, че е страхливец и нито веднъж не го е видял в езерото сам с лодката си. Следобедът, в който Петьо нарушава забраната всичко е заради Злобин.  Той го вика от водата и го примамва да влезе в дълбокото, далече от къщи. Злобин е с моторна лодка и когато чудовището се появява успява да избяга, а Петьо остава сам с него насред езерото.

Баба Ези: Чудесно се справяте. Смятам че със следващите две карти ще опишете и без моето присъствие. Аз ще отида да видя какво иска от мен дядо ти, че както се е развикал ще събере съседите в двора. Вие продължете, ще се върна след минути.

screenshot.177

screenshot.180

Първи урок за Любо и Бети

Първото упражнение за работа с картите, което ви предлагам, е да вземете няколко карти и да изброите приказките, към които могат да се отнесат. Например „Вълшебно средство”  откриваме с изключителна лекота в „Пепеляшка”, „Снежанка и седемте джуджета”, „Тримата братя и златната ябълка” и други.

Във всички вълшебни приказки някой или нещо поставя на героя задача, от решението на която зависи неговото оцеляване, свобода или тази на друг герой, когото спасява. Вземете карта „Задачата е решена” и се опитайте да си спомните как е била решена в най-добре познатите ви приказки.

автор: Тереза Тончева

%d bloggers like this: