Картотека на игри за развитие на емоционално-волевата сфера у децата на 5-6 години – I част

 

«РИСУВАНЕ» ( за 5 годишни )

Цел: развитие на емпатия и творческо въображение.

На децата се дава задача: „Нарисувайте добро животно и го назовете с

ласкаво име, наградете го с някакво вълшебно средство.“

Рисуването се провежда под тиха спокойна музика, с бои или

ярки тебешири, флумастери на чиста бяла хартия.

След това организирайте конкурс за най-доброто животно. На победителят се връчва грамота.

 

«ДА СИ НАПРАВИМ ПОДАРЪК ЕДИН НА ДРУГ В КРЪГ»( 5 години )

Цел: развитие у децата на чувстването един на друг, да разбират настроението на другия, развитие на емпатия.

Водещият дава задача всеки да направи на своя съсед вдясно подарък, но не някакъв конкретен подарък, а измислен: „Какво бихте желали да подарите именно на това дете? Подарете този подарък, който, по ваше мнение, сега му е особено нужен.“ Подарък може да се опише с думи или да се покаже с жестове.

«ИГРАЧКА» ( 5 години )

Цел: ролево проиграване на ситуацията, отработване на навици за ефективно взаимодействие, емпатия, умение за сътрудничество.

Упражнението се  изпълнява по двойки. Едното дете от двойката притежава красива и много-любима играчка, с която много обича да си играе. Другото дете също иска да си поиграе с нея. Неговата задача е да уговори хазяина на играчката да му я даде да се поиграе с нея.

Важно: при изпълнение на това упражнение детето – хазяин на играчката дава друга играчка, която то трябва да представи като своята най-любима. Когато хазяина на играчката я даде но молещото го дете, упражнението се прекъсва и на детето се задава въпрос, защо си е дало играчката.

Източник: http://www.b17.ru/article/index_of_emotions1/

 

 

Упражнения за развитие на емпатия у 6 – 7 годишните деца

За хармоничния живот на човека е много важно да умее да разбира чувствата на другите – това е източник на благополучно общуване, безкористност и взаимност. При децата чувството емпатия (разбиране на чувствата на другия, съпреживяване) е заложено изначално. Запомнете: децата чувстват, кой ги обича и рядко грешат. Настроението на мама детето улавя лесно, но реагира на тревогата по съвсем противоположно, на пръв поглед, поведение: превъзбужда се, капризничи, упорства. То би могло да се оцени като абсурдна форма на съпреживяване, стремеж «да вземе върху себе си» мамината тревога. Тъжните мамини очи обезателно посяват в душата на детето тревога и безпокойство. Следете за проявленията на своето настроение, заемете се с «хигиената» на своята душа: детето е родено за радост, познание, самореализация. Радост и печал ще споделяте със своето дете. Но и в тъгата ще намерите своето удовлетворение: в тъжни и тревожни минути детето се обръща към вас, най-любимите му и близки хора, моли ви за защита, помощ, утеха и ласка. То се надява на вас, уверено е, че винаги ще намери във ваше лице разбиране, съчувствие, съпреживяване, че вие никога няма да го предадете!

Главният формиращ фактор в развитието на емпатията, както вече разбрахте, се явява самият живот, взаимоотношенията в семейството и тези с околния свят.

Предлагаме ви няколко упражнения, които ще помогнат на детето да се научи по-дълбоко да  разбира чувствата и настроенията на хората.

 

«Фотография» (за 4 годишни)

Разгледайте с детето вашия семеен албум. Показвайки му негови снимки  и тези на близките му, го питайте в какво настроение са били и какво са чувствали: удивление, уплаха, радост, тъга и т. н. Там, където детето се затруднява, му помогнете, разкажете му ситуацията, в която е била направена снимката. Упражнението позволява на детето да се ориентира в чувствата и емоциите,  укрепва семейните връзки и привързаност.

 

«Да тренираме емоциите си» (за 4 годишни)

Помолете детето: да се намуси, като:

 • есенен облак;
 • сърдит човек;
 • зла вълшебница.

Да се усмихне, като:

 • котка на слънце;
 • самото солнце;
 • като Буратино;
 • като хитрата лиса;
 • като радостно дете;
 • някой, който вижда чудо.

Да се разсърди, като:

 • дете, на което са отнели сладоледа;
 • две козлета на мост;
 • като човек, когото са ударили.

Да се уплаши, като:

 • дете, което се е изгубило в гората;
 • заек, видял вълк;
 • котенце, което е залаяло куче;

Да изрази умора, като:

 • бащата след работа;
 • човек, вдигал тежки товари;
 • мравка, влачеща голяма муха.

Да изрази:

 • турист, свялил тежкара раница;
 • дете, което се е трудило много, но е помогнало на майка си;
 • като уморен воин след победа.

http://psylist.net/pedagog/d06.htm

 

Защитен: Да научим децата да мислят творчески

Съдържанието е заключено. За да го разгледате, въведете паролата си отдолу:

III упражнение „Кубче“

 

Цел: развитие на изразителността на движенията, вниманието и произволността.

Възраст: предучилищна.

 

Описание на играта.
1-и вариант. Възпитателят хвърля на пода кубче, на всяка стена на което е изобразено схематически лице. Всичките шест лица изобразяват различно емоционално състояние. Децата изобразяват съответстваща емоция. Този, който изпълни задачата по-добре от другите, ще хвърля кубчето следващия път.

2-и вариант. Детето хвърля кубчето, като казва предварително, кой ще имитира емоционалното състояние, изобразено на тази стена, която гледа нагоре. По-нататък кубчето хвърля този, който е изпълнил задачата.

 screenshot.263

http://psylist.net/pedagog/devexe088.htm

 

 

II Упражнение «Вълшебни балони». Развитие на емоционалната интелигентсност на децата

Цел: развитие на въображението, наблюдателността и изразителността на речта.

Възраст: предучилищна.

Описание на играта.

1-ви вариант. На децата се предлагат картинки с изображения на въздушни балони с разнообразна форма. Всяко дте си избира този балон, който му хареса най-много и разказва изразително за неговото настроение, ориентирайки се от формата (или цвета, ако балоните са цветни).

В случай на затрудненив възпитателят започва пръв. И неговият разказ може да бъде такъв: «Момиченце държало за връвчица кръгъл балон и на него му било добре с такава стопанка. Той радостно летял във въздуха. В един момент балонът забелязал в небето облак, който приличал на него, и той от удивление се изпънал».

2-ри вариант. На децата се представят картинки с изображение на въздушни балони с разнообразна форма. Всяко дте си избира балон и изобразява върху него схематично емоцията, която, по негово мнение, най-много подхожда на формата на този балон.

Варианти на балони:

screenshot.262

 

 

 

http://psylist.net/pedagog/devexe088.htm

 

 

Упражнения за развитие на емоционалната интелигентност на децата

«Прочети писмото»

Цел: развитие на способностите на детето да определя емоционално състояние по схематични изображения и да обединява различни изображения в единен сюжет.

Възраст: предучилищна.

Описание на играта. Пощальон (писмата може да подготови възрастния или детето) донася писма, но не обикновени, а шифровани: във всяко писмо са изобразени мимически по 2-3 емоционални състояния, които трябва да бъдат разшифровани. На детето се връчва писмо, и то разказва какво е «прочело» в него.

Когато детето се научи добре да съчинява разкази по кратки писма, може да увеличите количеството на изображенията, а също така може да му предложите само да съчинява и да напише писмо.

Варианти на писма и примерно разшифроване:

screenshot.260

 

 

 

 

Валеше слаб дъжд. Коля седеше до прозозреца и тъгуваше. Но изведнъж се показа слънце, дъждът спря и Коля радостно изтича на улицата.

screenshot.261

 

 

 

В едно ранно утро Альоша отиде на риболов. Хвърли въдицата и зачака рибата да клъвне. Седя дълго и внимателно гледа поплавъка, но рибата не кълвеше. Той се натъжи много. В един момент въдицата се огъна и постепенно започна да потъва. «Какво става?», запита се момчето. Дръпна въдицата, но тя само се огъна и аха да се счупи. Той се изплаши и започна да вика за помощ. Дойдоха рибари и му помогнаха. На въдицата се беше хванала голяма щука. Альоша започна да подскача от радост.

 

http://psylist.net/pedagog/devexe088.htm

Защитен: ТРИЗ и «тайната на двойното»

Съдържанието е заключено. За да го разгледате, въведете паролата си отдолу:

Защитен: Типови игри и подходи за решаване на изследователски задачи

Съдържанието е заключено. За да го разгледате, въведете паролата си отдолу:

Защитен: ТРИЗ за 5-6 годишни. Метод «малки човечета»

Съдържанието е заключено. За да го разгледате, въведете паролата си отдолу:

Защитен: ТРИЗ за 3 – 7 годишни деца

Съдържанието е заключено. За да го разгледате, въведете паролата си отдолу:

Previous Older Entries

%d блогъра харесват това: